ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ‎

DEKAZ GEISTLICH PHARMA AG, Switzerland C.R.B. S.A., Switzerland GEBRO PHARMA AG, Switzerland