ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ

03/10/2007

Προσφορά της DEKAZ Α.Ε. στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολιτών στις πυρόπληκτες περιοχές.

Η DEKAZ Α.Ε. στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολιτών στις πυρόπληκτες περιοχές έχει προσφέρει στην ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ συνολικά 4160 σαμπουάν. Ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα κοινωνικά θέματα συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση των πυρόπληκτων και ειδικότερα στον κρίσιμο τομέα της υγιεινής.
Epicrin Kelosoft Telephone